bac thanh hung logo

BẮC THÀNH HƯNG

Chính sách công ty

Quyết tâm thực hiện mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam và khu vực về: Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu thiết bị linh kiện cơ khí và vật liệu xây dựng, mua bán sắt thép phế liệu. v.v… Công Ty TNHH ĐT XD TM và DV  Bắc Thành Hưng thực hiện triển khai một Hệ thống Quản lý Chất lượng nhằm đảm bảo:

  • Liên tục phát triển toàn diện năng lực và trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ công nhân viên đạt trình độ cao. Đầu tư chiến lược các phương tiện, trang thiết bị hiện đại và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

  • Tập trung toàn lực đẩy mạnh sản xuất, đa dạng hoá nghành nghề kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thi trường và định hướng của công ty, đoàn kết nội bộ và tăng cường sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược của Công ty, để từng bước đáp ứng các yêu cầu tối ưu về chất lượng của sản phẩm, thỏa mãn yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

  • Cải tiến đồng bộ và sử dụng an toàn có hiệu quả tất cả các nguồn lực của Công ty để đồng thời đạt được các mục tiêu sản xuất kinh doanh và các mục tiêu về an toàn, sức khỏe và môi trường trong các hoạt động của Công ty.

Công ty TNHH ĐT XD TM Và DV Bắc Thành Hưng cam kết thực hiện Chính sách Chất lượng này. Giám đốc Công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh Chính sách Chất lượng thông qua Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty.

                                                                Tp HCM, ngày 16 Tháng 07 năm 2010

                                                                                  GIÁM ĐỐC

 

                                                            Giáp Anh Ngọc  (đã ký)